تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

آموزش بافت زیبا و جذاب مو به سبک مدل های هلندی

 

خانم هایی که به دنبال مدل های خاص بافت مو هستند حتما می توانند بافت هلندی را در بین انتخاب های خود قرار دهند.

 

بافت موی هلندی یکی از مدل بافت موهایی است که از یک طرف سر شروع شده و با چرخشی نیم دایره در کنار گوش مخالف به زیبایی بسته می شود.

 

بافت موی هلندی خودتان در خانه انجام دهید 

بافت مو در مدلهای مختلف هرکدام زیبایی خاصی به موهایتان می دهد ، اینکه این کار را در منزل خودتان انجام دهید لذت بیشتری خواهد داشت پس آموزش های بافت مو را دنبال کرده تا بتوانید به درستی یک بافت موی زیبا تکمیل کنید. بافت موی هلندی بافتی است که دور سر زده می شود که در این بخش قصد داریم آموزش مرحله به مرحله آن را برایتان داشته باشیم.

 

مرحله اول: موها را به یک سمت یک طرفه کنید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

بافت موی هلندی

 

مرحله دوم: یک ردیف از موها را از قسمتی که فرق باز کرده اید در دست بگیرید.( می توانید چتری ها را بالا بدهید یا جدا کنید تا روی صورت بیفتد.)

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

مدل های بافت مو

 

مرحله سوم: دسته مویی که جدا کرده اید را به 3 قسمت تقسیم کنید تا بافت را شروع کنید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله چهارم: اکنون بافت هلندی را شروع کنید. درست مثل تصویر بالا دسته شماره 1 را زیر دسته شماره 2 قرار دهید. اکنون دسته شماره 2 در وسط قرار گرفته است.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله پنجم: دسته شماره 3 را زیر دسته شماره 1 قرار دهید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله ششم: هر سه دسته را با دست چپ نگه دارید. (شماره 1 را با انگشت کوچک، شماره 3 را با انگشت انگشتری و شماره 2 را با انگشت میانی) سپس با انگشت اشاره دست راست یک دسته مو از بالای چتری جدا کنید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله هفتم: این دسته جدید را به دسته شماره 2 وصل کنید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله هشتم: دسته شماره 2 را زیر دسته شماره 3 قرار دهید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله نهم: اینجا تفاوت بافت هلندی کاملا مشخص می شود. حواستان باشد که موی بیشتری نسبت به دسته های قبلی برای اضافه کردن به دسته شماره 1 جدا نکنید. دسته شماره یک را زیر دسته شماره دو قرار دهید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله دهم: مراحل 5 تا 7 را تکرار کنید. همچنان که بافت را جلوتر می برید می توانید دسته موهای بیشتری اضافه کنید تا بافت ضخیم تر شود.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله یازدهم: وقتی به پشت گوش ها نزدیک می شوید بافت را بالا بگیرید تا ظاهر شلوغ تری به خود بگیرد. همچنان مراحل 5 تا 7 را ادامه دهید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله دوازدهم: همچنان که به پشت سر نزدیک می شوید دسته موهای ضخیم تری به دسته های بافت اضافه کنید و بافت را به سمت تاج سر نزدیک تر کنید تا بافت شلوغ تر شود.

 

نکته: یادتان نرود که فقط از پایین سر به دسته ها مو اضافه کنید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله سیزدهم: وقتی به پایان بافت رسیدید دنباله موها را بافت ساده بزنید تا بافت هلندی ثابت بماند و بتوانید یک گل شلوغ دربیاورید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله چهاردهم: دسته مویی که به بافت اضافه نکرده اید را با دست چپ بگیرید. در حالی که دنباله بافت را با دست راست نگه داشته اید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله پانزدهم: اکنون این دو دسته مو را به هم وصل کنید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله شانزدهم: موها را با کش ببندید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله هفدهم: کش را دور مو بپیچانید تا محکم بسته شود و موها را به صورت شلخته جمع کنید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله هجدهم: همچنان کش را دور موهای جمع شده بپیچانید تا محکم ثابت بماند.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

 

مرحله نوزدهم: با استفاده از گیره موهای جمع شده را روی سر ثابت کنید.

آموزش تصویری و مرحله ای بافت مو به سبک هلندی

مرحله بیستم: در نهایت به موها اسپری بزنید تا کاملا ثابت و محکم بماند. اکنون آماده رفتن به مهمانی هستید.

 

تبلیغات