تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اتاق مخفی هواپیما که شما از آن اطلاع ندارید + عکس

اتاق مخفی هواپیما که شما از آن اطلاع ندارید + عکس

با اتاق مخفی و جالب هواپیماها که از آن بی اطلاع هستید آشنا شوید

 

اکثر هواپیماهای دنیا مجهز به اتاقی مخفی هستند که بسیاری از شما از وجود آن بی خبر هستید.

 

آیا می دانید در اکثر هواپیماهای بزرگ ممکن است اتاقی وجود داشته باشد که از آن بی خبرید؟ کادر پرواز نیز همانند همه انسان‌های دیگر در طول پروازهای طولانی به خواب و استراحت نیاز دارند. از این رو در اکثر هواپیماهای پهن پیکر اتاقی برای استراحت کادر پرواز در نظر گرفته شده که از دید عموم پنهان است.

اتاق مخفی هواپیما که شما از آن اطلاع ندارید + عکس

اتاق زیبا

اتاق مخفی هواپیما که شما از آن اطلاع ندارید + عکس

اتاق دیدنی در هواپیما

اتاق مخفی هواپیما که شما از آن اطلاع ندارید + عکس

اتاق مخفی در هواپیما

اتاق مخفی هواپیما که شما از آن اطلاع ندارید + عکس

معرفی اتاق مخفی در هواپیماها

اتاق مخفی هواپیما که شما از آن اطلاع ندارید + عکس

اتاق مرموز و مخفی هواپیما

اتاق مخفی هواپیما که شما از آن اطلاع ندارید + عکس

 

تبلیغات