تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اتومبیل زیبا و جدید آلمانی + عکس

اتومبیل زیبا و جدید آلمانی + عکس

ساخت خودرویی جدید و زیبا در کشور آلمان توسط شرکت خودروساز آلمانی اوپل

 

این خودروی زیبا توسط شرکت خودروسازی آلمانی اوپل ساخته شده است. خودروساز آلمانی اوپل، از محصول جدید خود ( 2017 Ampera-e) رونمایی کرد.

اتومبیل زیبا و جدید آلمانی + عکس

ماشین آلمانی

اتومبیل زیبا و جدید آلمانی + عکس

خودروی آلمانی اوپل

اتومبیل زیبا و جدید آلمانی + عکس

عکس ماشین

اتومبیل زیبا و جدید آلمانی + عکس

ماشین جدید

اتومبیل زیبا و جدید آلمانی + عکس

 

a