تبلیغات

تبلیغات

استفاده زیبا از اینترنت چه عوارضی در بر دارد؟

استفاده زیبا از اینترنت چه عوارضی در بر دارد؟

زیاده روی در استفاده از اینترنت و عوارض بد آن

 

بسیاری از افراد هستند که در استفاده از اینترنت زیاده روی کرده و از عوارض بد آن اطلاعی ندارند.

 

اینترنت و استفاده از آن علاوه بر آسیب های روحی و روانی مانند منزوی شدن، آسیب های فیزیکی مضری نیز با خود بهمراه دارد!

 

جعفربای آسیب‌شناس  اظهار کرد: گرایش افراد به بازی‌های رایانه‌ای،عملکرد طبیعی زندگی آنها را تغییر داده و باعث اختلال در فعالیت‌های اجتماعی افراد شود و به نوعی آنها به این بازی ها اعتیاد پیدا کرده‌اند.

استفاده زیبا از اینترنت چه عوارضی در بر دارد؟

استفاده از اینترنت

 

وی افزود: اینترنت آسیب‌های جدی متعددی از جمله اضطراب ، افسردگی و انزواء، اعتیاد به اینترنت در فرد پدید می‌آورد.
بای تصریح کرد: آن دسته از افرادی که استفاده اعتیادی از اینترنت می کنند بیشتر دچار تنهایی اجتماعی و ناکامی تحصیلی و کاری می شوند و روز به روز از دایره‌ی متعارف میان فردی و ارتباطات آن کاسته می‌شود.

استفاده زیبا از اینترنت چه عوارضی در بر دارد؟

عوارض بد استفاده از اینترنت

 

این آسیب‌شناس گفت: تاثیرات منفی فیزیکی نیز مانند کم بینایی، انحراف در بینایی و تغییر فرم مهره‌های کمر نیز از جمله معایب بازی‌های رایانه‌ای است که در کنار آسیب‌های فکری و روحی به جوانان وارد می‌شود.

 

تبلیغات