تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

سری جدید اس ام اس های جالب و خواندنی ویژه روز جهانی ناشنوایان

 

اس ام اس های جالب و بسیار خواندنی برای ناشنوایان و روز جهانی ناشنوایان

 

خنده هایت بی صداست. آهنگ کلامت به افق ها می رسد.

روزت ناشنوا مبارک

 

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

 

ن مثل ناشنوا… روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.

 

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

اس ام اس های جالب روز ناشنوایان

 

صداقت و راستی که شاید آرزوی فریاد آن را دارید در ضربان حیاتتان می تپد و شما می شنوید، نه با حس شنواییتان، بلکه با تمام وجودتان.

 

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

 

روز جهانی ناشنوایان را خدمت ناشنوایان گرامی کشورمون تبریک گفته و آرزوی موفقیتهای هر چه بیشتر ناشنوایان در همه زمینه های علمی و اجتماعی را داریم

 

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

اس ام اس تبریک روز جهانی ناشنوایان

 

عشق به هستی در اعماق نگاهتان متبلور است. روز ناشنوایان گرامی باد. 

 

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

 

دستان ما کلام ماست.

روز ناشنوایان گرامی باد.

 

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

 اس ام اس روز جهانی ناشنوایان

 

هشتم مهر ماه روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.

 

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

متن تبریک  روز جهانی ناشنوایان

 

در گذر زمان غرق می شوی و در دنیای سکوت خویش عمق محبت را لمس می کنی. روز جهانی ناشنوایان را تبریک می گویم.

 

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

جملات تبریک روز جهانی ناشنوایان

 

امید است به یاری پروردگار ، هم میهنان ناتوان را بیش از پیش دوست داشته و همیشه برای یاری این مهربانان از دل و جان مایه بگذاریم

 روز ناشنوایان گرامی باد.

 

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

تبریک روز ناشنوا

 

ناشنوایان گرچه نمی توانند با گوشهایشان بشنوند ،

اما با هزاران دریافتهای قلبی صداهایی را می شنوند که ما شنوایان نمی شنویم

 

اس ام اس زیبا و جدید روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

 

خداوند گرچه از بعضی ها نعمت شنیدن ، دیدن ، حرف زدن و . . . را می گیرد ولی در عوض قدرتها و توانمندی های فراوان و گسترده ای را می دهد

که براستی می شود گفت این پاک زیستان ، توانمندان راستین روزگاران هستند

 روز ناشنوایان گرامی باد.

 

تبلیغات