تبلیغات

تبلیغات

افرادی که همه جا را به شکل تخت خواب می بینند + عکس

افرادی که همه جا را به شکل تخت خواب می بینند + عکس

تصاویر جالب و دیدنی از افراد خواب آلود که همه جا می خوابند

 

سبک زندگی شلوغ و پرکار مردم ژاپن باعث شد تا پدیده جالبی در این کشور بوجود بیاید.در توکیو و شهرهای دیگر ژاپن افراد زیادی را می‌توان دید که در مترو، خیابان، ایستگاه ها و جاهای دیگر در طول روز چرت می‌زنند.

افرادی که همه جا را به شکل تخت خواب می بینند + عکس

عکس خوابیدن

افرادی که همه جا را به شکل تخت خواب می بینند + عکس

خوابیدن افراد خواب آلود

افرادی که همه جا را به شکل تخت خواب می بینند + عکس

عکس خوابیدن

افرادی که همه جا را به شکل تخت خواب می بینند + عکس

خوابیدن افراد تنبل

افرادی که همه جا را به شکل تخت خواب می بینند + عکس

خوابیدن در خیابان

افرادی که همه جا را به شکل تخت خواب می بینند + عکس

عکس خواب

افرادی که همه جا را به شکل تخت خواب می بینند + عکس

عکس جالب خوابیدن

افرادی که همه جا را به شکل تخت خواب می بینند + عکس

عکس جالب از خوابیدن در خیابان

افرادی که همه جا را به شکل تخت خواب می بینند + عکس

 

تبلیغات