تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

انتخاب مدل ابرو بر اساس فرم صورت شما

انتخاب مدل ابرو بر اساس فرم صورت شما

اگر می خواهید زیبایی صورت و ابروهایتان دوچندان شود بهتر است مدل آن را بر اساس فرم صورت خود انتخاب کنید.

 

برای هماهنگ کردن مدل ابرو با فرم صورت، 6 فرم صورت تعریف می شود. این فرم ها عبارتند از : صورت بیضی، صورت کشیده، صورت گرد، صورت مثلثی، صورت قلبی و صورت الماسی.

 

از تصاویر کمک بگیرید و بنابر فرم صورت تان، مدل ابروی تان را انتخاب کنید.

 

انتخاب مدل ابرو بر اساس فرم صورت شما

مدل ابروی مناسب برای صورت بیضی، کشیده و گرد

 

انتخاب مدل ابرو بر اساس فرم صورت شما

مدل ابروی مناسب برای صورت مثلثی، قلبی و الماسی

 

تبلیغات