تبلیغات

تبلیغات

اولین خیابان ایران به روایت عکس

اولین خیابان ایران به روایت عکس

تصاویر بسیار جالب و دیدنی از اولین خیابان طراحی شده در ایران

 

این خیابان که امروزه نام شهدا را بر آن گذاشته اند، نخستین خیابان طراحی شده ایران است که در دوره صفوی در زمان پایتختی قزوین احداث شد.

 

این خیابان را شاه طهماسب صفوی در شمال محله شهرستان قدیم یا حصار شاپور، همزمان با ایجاد جعفرآباد یعنی عمارت و خانه های دو طرف این خیابان و باغ سعادت آباد و عمارت دولتخانه و حرمسرا و باغ های شرقی و غربی عمارات مذکور احداث کرده است.

 

خیابان سپه قزوین به عنوان نخستین فضای شهری که ماهیتی متفاوت از میدان ها و میدانچه ها و یا گذرهای ارگانیک فاقد طراحی داشته و بیشتر به عنوان مسیری مستقیم و طراحی شده برای رفت و آمد شباهت داشت، شناخته می شود.

 

این محور در دوره صفوی و در دوره پایتختی شهر قزوین از محل سردر عالی قاپو تا موضع تقریبی مقابل مسجد جامع احداث شده است.

اولین خیابان ایران به روایت عکس

خیابان زیبا

اولین خیابان ایران به روایت عکس

اولین خیابان ایران

اولین خیابان ایران به روایت عکس

اولین خیابان طراحی شده ایران

اولین خیابان ایران به روایت عکس

عکس خیابان زیبای ایرانی

اولین خیابان ایران به روایت عکس

 

تبلیغات