تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

مجموعه : عکس های طبیعت
بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

بارش برف زیبای پاییزی در شهر تبریز به روایت عکس

 

با اینکه در فصل پاییز هستیم اما شهر زیبای تبریز از همین حالا رخت سفید بر تن کرده است.

 

بارش اولین برف پاییزی در شهر تبریز ،از ظهر امروز (چهارشنبه دوازدهم آبان) چهره شهر را سپید‌پوش کرد.

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

بارش برف تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

عکس بارش برف

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

عکس بارش باران

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

عکس دیدنی از بارش برف پاییزی

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

عکس طبیعت

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

بارش برف زیبای پاییزی در تبریز + تصاویر

تصاویر بارش برف زیبای پاییزی در تبریز

 

تبلیغات