تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

برادر فیدل کاسترو در حال تحویل گرفتن خاکستر جسد برادرش (عکس)

مجموعه : جامعه و سیاست
برادر فیدل کاسترو در حال تحویل گرفتن خاکستر جسد برادرش (عکس)

عکس جالب از تحویل گرفتن خاکستر جسد توسط برادر فیدل کاسترو

 

فیدل کاسترو رهبر انقلابی کوبا در سن 90 سالگی درگذشت و اکنون خاکستر جسد او به برادرش سپرده شد.

 

رائول کاسترو رهبر کوبا در حال تحویل گرفتن خاکستر جسد برادرش – فیدل کاسترو – برای دفن است – شهر سانتیاگو کوبا

برادر فیدل کاسترو در حال تحویل گرفتن خاکستر جسد برادرش (عکس)

برادر فیدل کاسترو

برادر فیدل کاسترو در حال تحویل گرفتن خاکستر جسد برادرش (عکس)

عکس جالب فیدل کاسترو

 

تبلیغات