تبلیغات

تبلیغات

بهترین روش تعمیر در شکسته کابینت

بهترین روش تعمیر در شکسته کابینت

مقدمه

در کابینت من تصادفا شکست و دو تکه شد. من تصمیم گرفتم از اپوکسی استفاده کنم و با چسب دو تکه را بهم بچسبانم تا اپوکسی عمل کند. با این کار در عرض کمتر از 30 دقیقه در شکسته را تعمیر کردم.

 

اگر می‌خواهید از یک متخصص کمک بگیرید می‌تونید در قدم اول می‌توانید هزینه تعمیر کابینت را در شهر خودتان بپرسید. مثلا اگر به دنبال کابینت ساز در تهران باشید می‌توانید درخواست تعمیر کابینت ثبت کنید و پس از زمانی کوتاه پیشنهاد متخصصان فعال در بازار را مشاهده کنید. از آنجایی که این متخصصین در بازار صاحب امتیاز و سابقه و کارنامه هستند با در نظر گرفتن همین موارد و نظرات مشتریان قبلی ایشان، می‌توانید انتخابی آگاهانه تر را تجربه کنید.

 

بهترین روش تعمیر در شکسته کابینت

در شکسته، نوار چسب و اپوکسی را آماده کنید. 

یک تکه چسب را برداشته و آن را در دو طرف بگذارید. بعد فقط روی در اصلی چسب بگذارید. در مرحله بعدی روی قسمت دیگر هم چسب میگذارید.

حالا باید از چسب اپوکسی 5 دقیقه ای استفاده کنید. در اپوکسی را بردارید. نوک سرنگ را روی لبه چوب گذاشته و فشار دهید تا لبه چوب پر از چسب شود.

سراسر لبه داخلی چوب را با چسب پر کنید. 

سراسر لبه داخلی تکه چوب کوچکتر را هم از چسب پر کنید. 

قطعه چوب کوچک تر را روی لبه قطعه بزرگتر قرار دهید. سپس آنها را فشار دهید تا بهم بچسبند. 

در را برگردانید و هر دو انتهای آن را چسب کاری کنید. در این صورت بهتر سفت می شود. 

بعد از حداقل 15 دقیقه می توانید چسب نواری را بردارید و چسب اضافی را پاک کنید. حالا می توانید در را به کابینت بازگردانید.

 

تبلیغات