تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تاثیرات مثبت دوچرخه سواری در هوای آلوده

تاثیرات مثبت دوچرخه سواری در هوای آلوده

آیا می دانید در هوای آلوده دوچرخه سواری چه تاثیر مثبتی دارد؟

 

به گفته محققان، هر چقدر سریع تر حرکت کنید کمتر آلودگی های هوا را تنفس می کنید. دوچرخه سواران باید بین ۱۲ تا ۲۰ کیلومتر در ساعت رکاب بزنند در حالیکه عابران پیاده باید با سرعت ۲ تا ۶ کیلومتر در ساعت راه بروند تا استنشاق آلودگی هوا به حداقل برسد.

تاثیرات مثبت دوچرخه سواری در هوای آلوده

دوچرخه سواری در هوای آلوده

 

الکس بیگازی، کارشناس حمل و نقل مهندسی شهر، در این باره می گوید: هرچقدر فرد سریع تر حرکت کند، سخت تر نفس می کشد و برای مدت زمان کوتاه تری نیز در معرض ترافیک است.

 

محققان با استفاده از مدل کامپیوتری ۱۰ نفر در آمریکا، سرعت حرکت ایده آل را محاسبه کردند و حداقل میزان سرعت را برای گروه های سنی و جنسی مختلف تعیین کردند. طبق این تحقیق، برای دوچرخه سواران زن زیر ۲۰ سال، سرعت ایده آل مرتبط با حداقل ریسک تنفس آلودگی میانگین ۱۲.۵ کیلومتر در ساعت در یک جاده هموار است. برای دوچرخه سواران مرد با گروه سنی مشابه، سرعت ایده آل ۱۳.۳ کیلومتر در ساعت است. سرعت حرکت ایده آل برای دوچرخه سواران زن و مرد در گروه سنی ۲۰ تا ۶۰ سال به ترتیب ۱۳ و ۱۵ کیلومتر در ساعت است.

تاثیرات مثبت دوچرخه سواری در هوای آلوده

تاثیر دوچرخه سواری در هوای آلوده و کثیف

 

برای عابران پیاده زن و مرد زیر ۲۰ سال، سرعت پیاده روی باید در حدود ۳ کیلومتر در ساعت باشد، در حالیکه برای گروه سنی بالاتر باید حداقل ۴ کیلومتر در ساعت باشد تا حداقل میزان آلودگی در طول حرکت استنشاق شود.

تاثیرات مثبت دوچرخه سواری در هوای آلوده

 

تبلیغات