تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

مجموعه : اخبار حوادث
تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

ناراحتی و غم و اندوه تایلندی ها از درگذشت پادشاه تایلند

 

مردم کشور تایلند پس از گذشته 2 هفته همچنان در سوگواری درگذشت پادشاه خود هستند. عکس هایی که در ادامه می بینید این غم و اندوه را نشان می دهد.

 

با گذشت بیش از ۲ هفته از زمان درگذشت بومیبول آدولیادج، پادشاه تایلند، سوگواری مردم این کشور همچنان ادامه دارد.

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

درگذشت پادشاه تایلند

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

سوگواری تایلندی ها

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

عکس پادشاه تایلند

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

غم و اندوه و ناراحتی تایلندی ها

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

مراسم تایلندی ها

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

عکس تایلند

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

تصاویر تایلندی ها همچنان در سوگواری

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

تایلندی ها همچنان در سوگواری

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

تایلندی ها همچنان در سوگواری

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

تایلندی ها همچنان در سوگواری

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

تایلندی ها همچنان در سوگواری

تایلندی ها همچنان در سوگواری + عکس

تایلندی ها همچنان در سوگواری

 

تبلیغات