تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

ترافیک جنسی از دلایل مهم ترافیک (کارتون)

مجموعه : کاریکاتور
ترافیک جنسی از دلایل مهم ترافیک (کارتون)

طرح کارتونی جالب در مورد یکی از دلایل مهم ترافیک

 

طبق آمار مزاحمت های خیابانی که توسط بسیاری از مردم صورت می گیرد یکی از دلایل مهم ترافیک شهری است.

 

شهاب جعفرنژاد این کارتون را برای شماره جدید نشریه شهرنامه با موضوع «ترافیکِ جنسی» طراحی کرده و با انتشارش در اینستاگرام نوشت: درصدی از ترافیک‌های شهری ناشی از چنین ترافیکی است!

ترافیک جنسی از دلایل مهم ترافیک (کارتون)

کاریکاتور مزاحمت خیابانی

ترافیک جنسی از دلایل مهم ترافیک (کارتون)

طرح کارتون مزاحمت برای زنان در خیابان

ترافیک جنسی از دلایل مهم ترافیک (کارتون)

 

تبلیغات