تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

مجموعه : جامعه و سیاست
تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

حمایت جالب همسر اوباما از نامزد ریاست جمهوری آمریکا

 

میشل اوباما ، بانوی اول آمریکا که دوران ریاست جمهوری همسری تا چند هفته دیگر به اتمام می رسد، با حضور در میتینگ انتخاباتی هیلاری کلینتون در کارولینای شمالی از نامزد دموکرات ها حمایت کرد.

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

میشل اوباما و کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

عکس همسر اوباما

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

عکس حمایت میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

تصاویر جالب از حمایت قاطعانه میشل اوباما از کلینتون

 

تبلیغات