تبلیغات

تبلیغات

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

مجموعه : تاریخ ایران
تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی از دید دوربین یک عکاس مشهور

 

این عکس های جالب از تاج گذاری محمدرضا پهلوی توسط عکاس مشهور آمریکایی گرفته شده است.

 

تاجگذاری محمدرضا پهلوی جشنی بود که در تاریخ ۴ آبان ۱۳۴۶ چهل و هشتمین سال زادروز محمدرضا پهلوی در تالار کاخ گلستان برگزار شد و محمدرضا پهلوی مراسم تاجگذاری خود را جشن گرفت و تاج بر سر خود و همسرش فرح پهلوی گذاشت. به دلیل شرایط سیاسی در ایران اشغال شده پس از اینکه محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی خورد و پادشاه ایران شد، با خواست شخص محمدرضا پهلوی مراسم جشن تاجگذاری به زمانی محول شد که وی اطمینان خاطر یافته بود که ملتش در امنیت و رفاه اجتماعی و سیاسی به سر می‌برند.

 

محمدرضا پهلوی پیش از آغاز مراسم گذاردن تاج بر سر فرح پهلوی گفت:

«از خداوند سپاسگزارم که به من فرصت داد تا جایی که در قدرت من بود به مملکت و ملتم خدمت کنم. ار خداوند می‌خواهم که قدرت ادامه آنچه را که تاکنون انجام داده‌ام به من اعطا فرماید. شرف و افتخار ملت و کشورم تنها هدف زندگی من است. من تنها یک امید دارم و آن حفظ استقلال، حاکمیت ایران و پیشرفت مردم ایران است و برای رسیدن یه این هدف آماده‌ام تا در صورت لزوم جان خود را فدا کنم. باشد که خداوند توانا به من فرصت دهد کشوری خوشبخت و جامعه‌ای آبادان به نسل‌های بعد تحویل دهم و پسرم، ولیعهد نیز در انجام رساندن این بار سنگین تحت توجهات باری تعالی موفق گردد.»

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

 

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

تاریخ تاج گذاری محمدرضا پهلوی

 

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

مراسم جشن تاجگذاری

 

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

تصاویر تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

 

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

تاج گذاری رضا شاه

 

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

مراسم جشن تاجگذاری محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران

 

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

 

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

 

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

 

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

 

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

 

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

 

تصاویر جالب عکاس امریکایی از تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

 

تبلیغات