تبلیغات

تبلیغات

تصاویر خنده دار از حیوانات با چشمان جلوی سر

تصاویر خنده دار از حیوانات با چشمان جلوی سر

تصاویر بسیار بامزه و دیدنی از حیوانات وقتی چشمشان جلوی سرشان باشد

 

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید اگر چشم حیوانات جلوی سرشان بود چه شکلی می شدند؟

 

چندی پیش یکی از کاربران ردیت تصمیم گرفت عکسی از یک کبوتر منتشر کند. اما این یک کبوتر معمولی نبود و به جای اینکه چشم ها در اطراف سرش باشند در جلوی سرش قرار داشتند. با الهام از این عکس، تصاویر فتوشاپ شده و خنده دار بسیاری منتشر شد که اگر چشم حیوانات در جلوی سرشان قرار داشت چطور به نظر می رسیدند؟

تصاویر خنده دار از حیوانات با چشمان جلوی سر

حیوانات با چشمان جلوی سر

تصاویر خنده دار از حیوانات با چشمان جلوی سر

عکس حیوانات با چشمان جلوی سر

تصاویر خنده دار از حیوانات با چشمان جلوی سر

عکس بامزه حیوانات

تصاویر خنده دار از حیوانات با چشمان جلوی سر

عکس های دیدنی از حیوانات

تصاویر خنده دار از حیوانات با چشمان جلوی سر

حیوانات با چشمان جلوی سر

تصاویر خنده دار از حیوانات با چشمان جلوی سر

عکس های دیدنی از حیوانات

تصاویر خنده دار از حیوانات با چشمان جلوی سر

حیوانات زیبا

تصاویر خنده دار از حیوانات با چشمان جلوی سر

حیوانات زیبا و دیدنی

تصاویر خنده دار از حیوانات با چشمان جلوی سر

حیواناتی با چشمان جلوی سر

 

تبلیغات