تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دردناک از شکار پرندگان توسط فنچ های خون آشام

تصاویر دردناک از شکار پرندگان توسط فنچ های خون آشام

عکس های حمله وحشتناک فنچ های خون آشام به پرندگان بیچاره

 

سهره ها (فنچ های) این جزیره، یک فرق اساسی و عمده با آنچه می شناسیم دارند. این سهره ها خون آشام هستند. سهره های خون آشام (vampire finch) در جزیره گرگ از جزایر گالاپاگوس زندگی می کنند.

 

در جزیره کوچکی دورافتاده در میان امواج خروشان و پر تلاطم اقیانوس آرام، پرنده های کوچکی زندگی می کند. این پرنده ها همان سهره ها (فنچ های) دوست داشتنی هستند که گاهی آنها را می بینیم، آواز می خوانند و از دانه های خوراکی و تکه های نان و کیک می خورند.

 

اما سهره های این جزیره، یک فرق اساسی و عمده با آن چه می شناسیم دارند. این سهره ها خون آشام هستند. سهره های خون آشام (vampire finch) در جزیره گرگ از جزایر گالاپاگوس زندگی می کنند.

 

بنا بر این گزارش؛ جزیره گرگ 1.3 کیلومتر مساحت دارد. فضایی خشک و آب و هوایی گرم. دانه های گیاهان به مقدار کم و در زمان ریزش باران های موسمی یافت می شود و از آن پس فصل دیگری رقم می خورد؛ فصل خون خواری سهره ها. در این زمان سهره ها جز نشستن روی بدن مرغ های دریایی و غازهای پا آبی یا هل دادن زامبی وار تخم پرندگان، شکستن و خوردن آن ها چاره دیگری ندارند.

 

این فنچ ها به پرندگان حمله می کنند و آنها را نوک می زنند تا دچار خونریزی شوند، سپس زخم را عمیق تر کرده و خون آن را می آشامند. تشنگی این پرندگان کوچک آن ها را بی رحم کرده است و بارها برای تغذیه از قربانیان خود به سراغ آنها بازمی گردند.

تصاویر دردناک از شکار پرندگان توسط فنچ های خون آشام

فنچ

تصاویر دردناک از شکار پرندگان توسط فنچ های خون آشام

حمله فنچ

تصاویر دردناک از شکار پرندگان توسط فنچ های خون آشام

فنچ خون آشام

تصاویر دردناک از شکار پرندگان توسط فنچ های خون آشام

پرندگان

تصاویر دردناک از شکار پرندگان توسط فنچ های خون آشام

عکس پرنده

تصاویر دردناک از شکار پرندگان توسط فنچ های خون آشام

عکس پرندگان زخمی

تصاویر دردناک از شکار پرندگان توسط فنچ های خون آشام

پرندگان خون آشام

تصاویر دردناک از شکار پرندگان توسط فنچ های خون آشام

فنچ خون آشام

تصاویر دردناک از شکار پرندگان توسط فنچ های خون آشام

 

a