تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از حیوانات با دست و پای گچ بسته

تصاویر دیدنی از حیوانات با دست و پای گچ بسته

عکس های بسیار جالب و دیدنی از حیوانات بامزه با دست و پای گچ بسته

 

«George Onee» عکس فوق العاده زیبای یک همستر خیلی خیلی کوچک را با یک دست شکسته گچ گرفته در اینترنت منتشر کرد و اکنون اینترنت نمی تواند زیبایی آن را مدیریت کند و به سرعت در حال انتشار است. دست این همستر کوچک شکسته و به مطب یک دامپزشک برده شد. خوشبختانه تحت مراقبت گرفت و کوچکترین قالب گچ جهان برای او استفاده شد. هرچند برای این موجود دوست داشتنی متاسفیم اما حیوانات خانگی کوچک با این گچ ها واقعا بامزه تر و زیباتر می شوند. نگاهی به تصاویر زیر بیندازید.

تصاویر دیدنی از حیوانات با دست و پای گچ بسته

حیوانات با دست و پای گچ بسته

تصاویر دیدنی از حیوانات با دست و پای گچ بسته

گچ بستن حیوانات

تصاویر دیدنی از حیوانات با دست و پای گچ بسته

عکس حیوانات آسیب دیده

تصاویر دیدنی از حیوانات با دست و پای گچ بسته

عکس های جالب و دیدنی

تصاویر دیدنی از حیوانات با دست و پای گچ بسته

 

a