تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از زندگی جالب حیوانات در قطب شمال و جنوب

تصاویر دیدنی از زندگی جالب حیوانات در قطب شمال و جنوب

جریان زندگی در قطب شمال و جنوب چگونه است؟

 

در قطب شمال و جنوب هم زندگی حیوانات به صورت بسیار جالبی در جریان است که عکس های آن را در ادامه می بینید.

 

سو فلاد یکی از معدود عکاسان زنی که در زمینه عکاسی از قطب فعالیت دارد تصاویر زیبایی از زندگی در قطب شمال و جنوب به ثبت رسانده است.

تصاویر دیدنی از زندگی جالب حیوانات در قطب شمال و جنوب

زندگی در قطب جنوب

تصاویر دیدنی از زندگی جالب حیوانات در قطب شمال و جنوب

عکس قطب

تصاویر دیدنی از زندگی جالب حیوانات در قطب شمال و جنوب

زندگی در قطب ها

تصاویر دیدنی از زندگی جالب حیوانات در قطب شمال و جنوب

زندگی در قطب شمال و جنوب

تصاویر دیدنی از زندگی جالب حیوانات در قطب شمال و جنوب

تصاویر دیدنی از زندگی جالب حیوانات در قطب شمال و جنوب

تصاویر دیدنی از زندگی جالب حیوانات در قطب شمال و جنوب

تصاویر دیدنی از زندگی جالب حیوانات در قطب شمال و جنوب

تصاویر دیدنی از زندگی جالب حیوانات در قطب شمال و جنوب

تصاویر دیدنی از زندگی جالب حیوانات در قطب شمال و جنوب

 

منبع : مهر

 

تبلیغات