تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از بزرگترین جنگل سیل زده جهان

مجموعه : عکس های طبیعت
تصاویر دیدنی از بزرگترین جنگل سیل زده جهان

جنگلی که آن را می توان بزرگ ترین جنگل سیل زده جهان دانست در در مرز دو ایالت تگزاس و لوییزیانا قرار دارد و از جاذبه های گردشگری نیز به حساب می آید.

 

دریاچه کادو در مرز دو ایالت تگزاس و لوییزیانا میزبان بزرگترین جنگل درخت های سرو جهان است.

 

این جنگل که به علت تراکم آب در آن به جنگل سیل زده مشهور شده دارای درخت هایی است که قدمت برخی از آنها به 400 سال قبل می رسد.

تصاویر دیدنی از بزرگترین جنگل سیل زده جهان

جنگل

تصاویر دیدنی از بزرگترین جنگل سیل زده جهان

جنگل سیل زده

تصاویر دیدنی از بزرگترین جنگل سیل زده جهان

عکس های جنگل سیل زده

تصاویر دیدنی از بزرگترین جنگل سیل زده جهان

عکس دیدنی

تصاویر دیدنی از بزرگترین جنگل سیل زده جهان

 

تبلیغات