تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از حال و هوای کریسمس در محلات ارامنه اصفهان

تصاویر دیدنی از حال و هوای کریسمس در محلات ارامنه اصفهان

تزیینات زیبای محلات ارامنه اصفهان متناسب با حال و هوای کریسمس

 

مثل هر سال کریسمس امسال هم در محلات ارامنه اصفهان حال و هوایی متفاوت و جالب داشته است که در ادامه تصاویر آن را می بینیم.

 

تصاویر ،محله های ارمنی نشین جلفا ، سنگ تراشها و خیابان خاقانی اصفهان را در شب کریسمس نشان می دهند.

تصاویر دیدنی از حال و هوای کریسمس در محلات ارامنه اصفهان

کریسمس در محلات ارامنه اصفهان

تصاویر دیدنی از حال و هوای کریسمس در محلات ارامنه اصفهان

جشن کریسمس در اصفهان

تصاویر دیدنی از حال و هوای کریسمس در محلات ارامنه اصفهان

عکس های جالب کریسمس در اصفهان

تصاویر دیدنی از حال و هوای کریسمس در محلات ارامنه اصفهان

محلات ارامنه اصفهان

تصاویر دیدنی از حال و هوای کریسمس در محلات ارامنه اصفهان

عکس های اصفهان

تصاویر دیدنی از حال و هوای کریسمس در محلات ارامنه اصفهان

 

تبلیغات