تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

برگزاری جشنواره مد اسلامی بهانه ای شد تا زیبایی های حجاب و لباس زنانه بیشتر نمایان شود. این جشنواره به تازگی در جاکارتا برگزار شد.

 

جشنواره “مد اسلامی” با حضور طراحانی از کشورهای مختلف در جاکارتا برگزار شده است. برنامه‌هایی هم‌چون “جشنواره مد اسلامی” یا “دختر شایسته جهان اسلام” که در اندونزی برگزار می‌شود معمولا پاسخی به انواع غربی آن برنامه‌ها است.

 

در جاکارتا پایتخت کشور اندونزی به مناسبت استقبال از ماه رمضان، جشنواره مد اسلامی برگزار شده است.

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

مدل لباس

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

شو لباس

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

مدل لباس زنانه

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

شو لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

شو لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

شو لباس زنانه اسلامی در اندونزی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

شو لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

شو لباس زنانه اسلامی

تصاویر دیدنی از شو فشن لباس زنانه اسلامی

 

منبع : عصر ایران

 

تبلیغات