تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

وقتی طولانی ترین و درازترین شیشلیک جهان در شاندیز تهیه می شود

 

رکورد طولانی ترین شیشلیک جهان را می توان به این گروه آشپزی اختصاص داد. مراسم پخت طولانی ترین شیشلیک جهان به طول 205متردر شهر شاندیز دراستان خراسان رضوی برگزار شد که در پخت آن بیش از 2هزار و 500قطعه گوشت مخصوص شیشلیک استفاده شده بود.

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

شیشلیک

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

عکس شیشلیک

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

شیشلیک خوشمزه

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

عکس کباب

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

کباب دراز

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

بهترین کباب دنیا

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

کباب ایرانی

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

شیشلیک خوشمزه

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

طرز تهیه شیشلیک

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

تصاویر دیدنی از طولانی ترین شیشلیک جهان

 

a