تبلیغات

تبلیغات

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

زیباترین عکس های طراحی شده رویایی چهره از هنرمند مشهور آلمانی

 

مایک دارگاس هنرمند خلاق اهل کلن نقاشی را از سن 3 سالگی شروع کرده است، پس از دوران مهد کودک در سن 7 سالگی اولین نقاشی های رنگ روغن خود را فروخت.

 

پس از آن یک استودیوی تاتو راه اندازی کرد و 14 سال به این کار مشغول بود اما حالا دوباره نقاشی های واقع گرایانه ای را با رنگ روغن خلق کرده است که در اینجا می توانید ببینید.

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

عکس چهره

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

هنر عکاسی

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

عکس های خاص چهره

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

عکس جدید از طراحی چهره

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

تصاویر زیبا و رویایی از چهره اثر هنرمند آلمانی

 

تبلیغات