تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویر ناراحت کننده از وضع مردم جهاریا در هند

تصاویر ناراحت کننده از وضع مردم جهاریا در هند

تصاویر متاثر کننده از وضع بد مردم جهاریا و زندگی سخت آنها

 

مردم جهاریا زندگی بسیار سخت و ناامید کننده ای دارند که شبیه به یک جهنم سیاه است.

 

در شمال شرق هند معادن روباز زغال سنگ جای جنگل ها را گرفته اند. اینجا یک جهنم واقعی زمینی است که صدها هزار نفر در آن زندگی می کنند؛ نه شاید به کار بردن واژه جان کندن مناسب تر از زندگی کردن باشد.

تصاویر ناراحت کننده از وضع مردم جهاریا در هند

جهنم هند

تصاویر ناراحت کننده از وضع مردم جهاریا در هند

مردم جهاریا در هند

تصاویر ناراحت کننده از وضع مردم جهاریا در هند

عکس زندگی سخت مردم هند

تصاویر ناراحت کننده از وضع مردم جهاریا در هند

تصاویر جالب و دیدنی

تصاویر ناراحت کننده از وضع مردم جهاریا در هند

زندگی سخت مردم هند

تصاویر ناراحت کننده از وضع مردم جهاریا در هند

عکس های جالب هند

تصاویر ناراحت کننده از وضع مردم جهاریا در هند

کشور جالب هند

تصاویر ناراحت کننده از وضع مردم جهاریا در هند

تصاویر ناراحت کننده از هند

تصاویر ناراحت کننده از وضع مردم جهاریا در هند

عکس کشور هند

تصاویر ناراحت کننده از وضع مردم جهاریا در هند

 

a