تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویر ناراحت کننده از سیل مرگبار در کشور هند

تصاویر ناراحت کننده از سیل مرگبار در کشور هند

عکس های بسیار ناراحت کننده از سیل عظیمی که در کشور هند رخ داده است

 

بارش شدید باران های موسمی و به راه افتادن سیل در شرق هند موجب مرگ دست کم 300 نفر شده و صدها هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.

تصاویر ناراحت کننده از سیل مرگبار در کشور هند

سیل در هند

تصاویر ناراحت کننده از سیل مرگبار در کشور هند

عکس سیل

تصاویر ناراحت کننده از سیل مرگبار در کشور هند

سیل جالب در هند

تصاویر ناراحت کننده از سیل مرگبار در کشور هند

سیل مرگبار

تصاویر ناراحت کننده از سیل مرگبار در کشور هند

تصاویر سیل در هند

تصاویر ناراحت کننده از سیل مرگبار در کشور هند

سیل بزرگ در هند

تصاویر ناراحت کننده از سیل مرگبار در کشور هند

سیل زدگی در هند

تصاویر ناراحت کننده از سیل مرگبار در کشور هند

تخریب توسط سیل

تصاویر ناراحت کننده از سیل مرگبار در کشور هند

عکس های سیل در هند

تصاویر ناراحت کننده از سیل مرگبار در کشور هند

 

تبلیغات