تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

مجموعه : جامعه و سیاست
تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

تصاویر دیدنی از تظاهرات اعتراض آمیز کره‌ای‌ها و درخواست برکناری رئیس جمهور

 

اعتراضات گسترده مردم در سئول برای استعفای رئیس جمهور کشور

 

در پی رسوایی سیاسی به بار آمده در کره جنوبی ده ها هزار نفر از مردم این کشور با برگزاری تظاهرات در سئول خواستاری استعفای پارک گئون هی شدند

تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

تظاهرات اعتراض آمیز

تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

تظاهرات ژاپنی ها برای برکناری رئیس جمهور

تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

تظاهرات ژاپنی ها

تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

تصاویر تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

عکس تظاهرات دیدنی کره ای ها

تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

تظاهرات ژاپنی ها

تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

اعتراضات

تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

برکناری رئیس جمهور

تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

عکس رئیس جمهور ژاپن

تظاهرات کره‌ای‌ها برای برکناری رئیس جمهور‎

 

تبلیغات