تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)

تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)

وقتی در خیابان های تهران قدم می زنید هر از گاهی اتومبیل هایی را در حال تردد مشاهده می کنید که ممکن است فقط در فیلم های هالیوودی دیده باشید.

 

خیابان‌های تهران جایی شده پر از خودروهای لوکسی چون فراری، لامبورگینی، پورشه، بوگاتی و … و دور دوربازی افرادی که با خودروهای کمیاب و لوکس خود خیابان ها را به صورت گذری از نوع موقت بالا و پایین می کنند.گذری که به موج تظاهر و فخرفروشی در شبکه های اجتماعی تبدیل می شود و عکس هایی که در این شبکه ها رد و بدل می شود. این تصاویر را مشرق منتشر کرده است.

 

تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
ماشین لوکس
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
ماشین لوکس در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های ماشین لوکس در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
ماشین های لوکس جالب در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های جالب
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
اتومبیل های لوکس
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
ماشین لوکس
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های جالب
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های اتومبیل لوکس در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های اتومبیل لوکس در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های اتومبیل لوکس در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های اتومبیل لوکس در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های اتومبیل لوکس در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های اتومبیل لوکس در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های اتومبیل لوکس در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های اتومبیل لوکس در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های اتومبیل لوکس در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های اتومبیل لوکس در تهران
تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
عکس های اتومبیل لوکس در تهران

تهران، شهری پر از خودروهای لوکس (تصویری)
 

تبلیغات