تبلیغات

تبلیغات

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

بالون ها مورد علاقه بسیاری از انسان ها هستند. این توپ های عظیم و بزرگ که به پرواز در می آیند واقعا چشم هر انسانی را به خود خیره می کنند.

 

جشنواره بین المللی بالون ها، بزرگترین جشنواره بالون های هوای گرم در آمریکاست. این جشنواره که از سال 1972 همه ساله رونق دارد، ماه اکتبر امسال در منطقه آلبوکرکه آمریکا برگزار شد که در آن صدها بالون رنگارنگ، در شکل های مختلف به پرواز درآمدند. امسال ۷۵۰ بالون از ۱۶ کشور در این جشنواره شرکت داشتند که تصاویر آن را در ادامه ایمیل می بینید.

 

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

جشنواره بالون

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

جشن

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

جشن بالون

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

عکس های خاص

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

عکس های دیدنی

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

جشنواره خاص بالون

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

جشنواره

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

فستیوال

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

عکس های خاص

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

عکس های خاص بالون

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

عکس های دیدنی

جشنواره بالون های بزرگ و رنگارنگ در آمریکا (تصویری)

 

تبلیغات