تبلیغات

تبلیغات

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

برگزاری جشن عجیب روز مردگان در مکزیک و سایر کشورها

 

تصاویری که در ادامه می بینید یک جشن فوق العاده عجیب و مشهور در سراسر جهان است.

 

روز مردگان یک جشن ملی در مکزیک و برخی از کشورهاست که به مدت سه روز (از ۳۱ام اکتبر تا دوم نوامبر) همهٔ بانکها و سازمانها تعطیل هستند و همه مشغول انجام جشن می‌شوند.

 

در این جشن، افراد به زیارت قبر دوستان و خانواده می‌روند و آنها را تمیز کرده، روی آنها گل گذاشته و با روشن کردن شمع و خواندن دعا یادشان را زنده می‌کنند.

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

عکس روز مردگان

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

جشن زیبای روز مردگان

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

عکس جشن روز مردگان

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

جشن مردگان

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

جشن عجیب

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

جشن مرده ها

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

روز جشن مردگان در مکزیک

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

تصاویر جشن روز مردگان در برخی کشورها

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

تصاویر جشن روز مردگان در برخی کشورها

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

تصاویر جشن روز مردگان در برخی کشورها

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

تصاویر جشن روز مردگان در برخی کشورها

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

تصاویر جشن روز مردگان در برخی کشورها

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

تصاویر جشن روز مردگان در برخی کشورها

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

تصاویر جشن روز مردگان در برخی کشورها

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

تصاویر جشن روز مردگان در برخی کشورها

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

تصاویر جشن روز مردگان در برخی کشورها

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

تصاویر جشن روز مردگان در برخی کشورها

جشن روز مردگان در برخی کشورها و تصاویر آن

 

تبلیغات