تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

حادثه ناراحت کننده سقوط درخت بر روی عزاداران

مجموعه : اخبار حوادث
حادثه ناراحت کننده سقوط درخت بر روی عزاداران

رخ دادن یک حادثه ناگوارا در روز عزاداری عاشورای حسینی

 

سقوط درخت همراه سیم برق بر روی عزاداران حسینی در شهرستان بهشهر واقع در شرق مازندران یک کشته و 11 زخمی بر جا گذاشت.

حادثه ناراحت کننده سقوط درخت بر روی عزاداران

سقوط درخت

حادثه ناراحت کننده سقوط درخت بر روی عزاداران

حادثه سقوط درخت روی عزاداران

 

تبلیغات