تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

عکس چهره های سرشناس در مراسم بزرگداشت ناصر تقوایی 

 

برگزاری مراسم بزرگداشت ناصر تقوایی با حضور پرشور جمعی از چهره های مطرح و مشهور صورت گرفت که عکس های آن را در ادامه مطلب برای شما جمع آوری کرده ایم.

 

مراسم بزرگداشت و تقدیر از ناصر تقوایی با حضور هنرمندان و نمایش سه فیلم مستند از وی در موزه سینما برگزار شد.

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

عکس مراسم بزرگداشت

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

بزرگداشت ناصر تقوایی

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی 

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

بزرگداشت ناصر تقوایی

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

عکس های بزرگداشت ناصر تقوایی 

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

عکس دیدنی بزرگداشت ناصر تقوایی 

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

عکس جالب از بزرگداشت ناصر تقوایی 

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

ناصر تقوایی

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

بزرگداشت

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

مراسم بزرگداشت

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

بزرگداشت ناصر تقوایی

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

بزرگداشت ناصر تقوایی

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

بزرگداشت ناصر تقوایی

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

بزرگداشت ناصر تقوایی

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

بزرگداشت ناصر تقوایی

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

بزرگداشت ناصر تقوایی

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

بزرگداشت ناصر تقوایی

حضور چهره ها در بزرگداشت ناصر تقوایی (عکس)

بزرگداشت ناصر تقوایی

 

 

تبلیغات