تبلیغات

تبلیغات

خجالت بچه خرس بامزه از عکاس در حین عکس گرفتن

خجالت بچه خرس بامزه از عکاس در حین عکس گرفتن

بچه خرسی بامزه که سوژه عکاسی خوبی را برای عکاس فراهم کرد و توجه او را بسیار به خود جلب کرد هنگام عکس گرفتن خجالت کشید.

 

شیلکا بچه خرس قطبی ۴ ماهه که در باغ وحش نووسیبریک روسیه نگهداری میشود پس از بیدار شدن از خواب با حرکاتی شبیه یوگا به ریلکسیشن می پرداخت.

 

شیلکا بچه خرس قطبی ۴ ماهه ای که در باغ وحش نووسیبریسک روسیه نگهداری میشود. این توله خرس پس از بیدار شدن , درحالی با حرکاتی شبیه یوگا به ریلکسیشن می پرداخت که رفتار دوست داشتنیش توسط عکاس جوانی در حال ثبت شدن بود.

 

اما دوست داشتنی ترین تصویر زمانی ثبت میشود که شیلکا متوجه حضور عکاس شده و با واکنشی جالب و شیرین , خجالت خود را نشان می دهد. عکسها این اتفاق شیرین را زیباتر توصیف می کنند.

 

خجالت بچه خرس بامزه از عکاس در حین عکس گرفتن

بچه خرس

خجالت بچه خرس بامزه از عکاس در حین عکس گرفتن

بچه خرس بامزه

خجالت بچه خرس بامزه از عکاس در حین عکس گرفتن

 

 

a