تبلیغات

تبلیغات

خط عابرپیاده رنگارنگ در شهر مادرید (عکس)

خط عابرپیاده رنگارنگ در شهر مادرید (عکس)

عکس خطوط جالب و رنگارنگ عابر پیاده در شهر مادرید اسپانیا

 

خطوط عابرپیاده معمولا بسیار خسته کننده هستند. هرچند واقعا وظیفه حیاتی در زندگی ما دارند اما بیشتر آن ها خطوط کسل کننده سفیدی هستند که در زمینه خاکستری آسفالت کشیده شده اند.

 

اما برای هنرمند بلغاری «Christo Guelov» این خطوط خسته کننده نیستند، البته نه تا زمانی که کارش با آن ها به پایان نرسیده است. این هنرمند خطوط عابر پیاده مادرید را به قطعات رنگارنگ هنری تبدیل می کند.

 

کریستو با استفاده از رنگ های قابل توجه و طرح های هندسی به تاسیسات عمومی شهری روح زندگی می دهد. از نظر او این فقط یک پروژه زیبایی شناسی نیست بلکه امیدوار است خطوط برجسته و رنگی هوشیاری رانندگان و پیاده ها را نیز بهبود بخشد.

خط عابرپیاده رنگارنگ در شهر مادرید (عکس)

خطوط عابر پیاده رنگارنگ

خط عابرپیاده رنگارنگ در شهر مادرید (عکس)

خط عابر پیاده رنگی

خط عابرپیاده رنگارنگ در شهر مادرید (عکس)

عکس خط عابر پیاده در شهر مادرید

خط عابرپیاده رنگارنگ در شهر مادرید (عکس)

 

تبلیغات