تبلیغات

تبلیغات

خلق پرتره های شگفت انگیز و زیبا با نور (عکس)

خلق پرتره های شگفت انگیز و زیبا با نور (عکس)

خلق تصاویر شگفت انگیز روی دیوار با استفاده از بازتاب نور

 

هنرمندی که با خلاقیت و هنر خود تصاویر شگفت انگیز و زیبایی بر روی دیوار خلق می کند.

 

هنرمندی به نام رشاد آلاکبارو با بهره گیری از سایه اشیاء روزمره و انعکاس آن بر روی دیوار،توانست نما و پرتره ای شگفت انگیز از زندگی شهری پدیدار کند.

خلق پرتره های شگفت انگیز و زیبا با نور (عکس)

پرتره زیبا

خلق پرتره های شگفت انگیز و زیبا با نور (عکس)

تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از پرتره های خاص

خلق پرتره های شگفت انگیز و زیبا با نور (عکس)

تصاویر زیبا

خلق پرتره های شگفت انگیز و زیبا با نور (عکس)

عکس های زیبا و دیدنی

خلق پرتره های شگفت انگیز و زیبا با نور (عکس)

ساخت پرتره با استفاده از نور

خلق پرتره های شگفت انگیز و زیبا با نور (عکس)

پرتره های زیبا با استفاده از نور

خلق پرتره های شگفت انگیز و زیبا با نور (عکس)

تصاویر زیبا از سایه ها بر روی دیوار

خلق پرتره های شگفت انگیز و زیبا با نور (عکس)

 

منبع : مشرق

 

تبلیغات