تبلیغات

تبلیغات

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

درختان خاص و زیبای مینیاتوری بونسای، نوعی از درختان جالب می باشند که در ژاپن بسیار مورد استفاده است. بونسای درختان مینیاتوری هستند با 50 یا 100 و حتی 200 سال عمر که با تمامی زیبایی طبیعی و خصوصیات کهنسالی اش، به‌طور شگفت‌انگیزی تنها 30 تا 60 سانتیمتر ارتفاع دارد. منشاء هنر بونسای به بیش از 1500 سال پیش به چین و ژاپن می‌رسد، به‌طوری که هر خانواده اصیل ژاپنی این درخت را به نسل بعد از خود می سپردند و نسل در نسل مانند گنجی با ارزش از آن نگهداری می‌کردند.

 

1- آزالیا

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

2- ویستریا

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

3- آزالیا

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

4- ویستریا

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

5- درخت سیب

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

6- درخت سیب

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

7- درخت چیلی

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

8- خانه‌های هابیتی درخت‌های بونسای

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

9- جنگل بونسای

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

10- بونسای جنگل افرا در پاییز

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

11- افرای پاییزی

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

12- ساکورا (شکوفه درخت گیلاس)

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

13- افرای ژاپنی قرمز

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

14- درخت سیب

درختان مینیاتوری بونسای در ژاپن + عکس

 

تبلیغات