تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

راز فوران آتش فشان چیست؟

مجموعه : علمی
راز فوران آتش فشان چیست؟

آیا شما می دانید چرا آتش فشان فوران می کند؟

 

آتش فشان و فوران آن یکی از عجیب ترین پدیده های دنیا است که بسیاری از تحقیقات برای شناخت آن به بن بست رسیده اند.

 

محققان پس از بررسی صفحات پوسته زمین در زیر آتش‌فشان خاموش بولیوی دریافتند که یک سفره آب زیرزمینی بزرگ در عمق 15 کیلومتری زیر این کوه آتش‌فشان وجود دارد.تمام حجم آب این دریاچه مخفی به صورت محلول در سنگ‌های نیمه مذاب در عمق 1000 درجه سانتیگراد قراردارد. حجم آب این دریاچه به طور تقریبی حداقل 12 هزار کیلومتر مکعب برآورد شده است.

راز فوران آتش فشان چیست؟

آتش فشان

 

پروفسور جان بلاندی از دانشکده علوم زمین دانشگاه بریستول عنوان کرد: کشف این دریاچه پنهان شاید علت اصلی فوران آتش‌فشان‌های زمین را در خود نهفته داشته باشد، چرا که میزان ذوب‌شدگی سنگ‌ها در این عمق حدود 20 درصد است و حداقل دمای سنگ‌های زمین در این قسمت حداقل 970 درجه است.

 

وی در ادامه افزود: سنگ‌های این ناحیه از زمین از جنس سیلیکات هستند، در شرایط فشار کم، آب هرگز در سیلیکات حل نمی‌شود اما در فشار بسیار بالا در این قسمت هر مولکول آب با سه مولکول سیلیکات پیوند دارد، پس در نتیجه میزان رسانایی ترکیب آب و سنگ در این قسمت بسیار زیاد است.

راز فوران آتش فشان چیست؟

فوران کردن آتشفشان

 

محققان بر این باورند که با کاهش تدریجی فشار محیط تحت تاثیر حرکات پوسته زمین و دریاچه ماگما، آب محلول در سیلیکات به صورت حباب پرفشار خارج شده و فرایند فوران گدازه از زمین را آغاز می‌کند.

راز فوران آتش فشان چیست؟

 

تبلیغات