تبلیغات

تبلیغات

سری جدید اس ام اس خیانت

سری جدید اس ام اس خیانت

سری جدید اس ام اس خیانت، مجموعه ای جدید از اس ام اس های خیانت

 

هر روز این عشق یکطرفه را طی می کنم
یکبار هم تو گامی بدین سو بردار
نترس جریمه اش با من

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

آنان که بودنت را قدر نمی دانند
رفتنت را نامردی می خوانند

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

این روزها از حوالیِ تو ، بوهایی به مشامم می رسد
نکند بوی خیانت جایش را به عطر خوشت داده باشد

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

جای قول و قرارهایمان امن است
زیر پاهای تو

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

نه تو دروغگو نیستی
من حواسم پرت است
گفته بودی دوستم داری بی اندازه
خوب که فکر می کنم
تازه می فهمم که بی اندازه یعنی چه

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

می دانی ؟
دلم یک آمدن می خواهد
بی هیچ رفتنی و یک همدم که خیانت نداند

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

آنقدر زیبا عاشق شده ای که آدم لذت می برد
از این همه خیانت . . .

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

دنیا رو می بینی ؟
حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره
ولی محبت خیانت میاره !

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

هى لعنتى!
بیا باهم بازى کنیم
تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار،
من هم شماره غریبه هاى توى گوشى أت را

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

ترســو بودی
جاده خیانت را برایت تنگ و تاریک و ترسناک کرده ام
امـــا حالا چه شجـــاع شده ای …

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

دوستت دارم را برای هر دویمان فرستادی
هم من ، هم او
خیانت می کردی یا عدالت ؟

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

اینجا زمین است ، زمین گرد است
تویی که مرا دور زدی
فردا به خودم خواهی رسید
حال و روزت دیدنیست

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

به تو که فکر می کنم
بی اختیار
به حماقت خود لبخند می زنم
سیاه لشکری بودم
در عشق تو
و فکر می کردم بازیگر نقش اولم
افسوس

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

اگر روزی دشمن پیداکردی
بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی
اگر روزی تهدیدت کردند ، بدان دربرابرت ناتوانند
اگر روزی خیانت دیدی ، بدان قیمتت بالاست

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

می دانی ؟ به رویت نیاوردم
از همان زمانی که جای  تو  به  من  گفتی  شما
فهمیدم پای  او  در میان است

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

وقتی که به جای بمان
می گویی هر طور راحتی ، بوی خیانت می دهی

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

چقدر پابند بودن سخت است
وقتی خیانت درب تمام خانه های شهر را میکوبد

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

کامل شده ای . . .
دیگر به تو نمیــرسد کسی
چند واحد پاس کرده ای ؟
چند سال برای خیانت خوانده ای ؟

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

کاش ماه همیشه پشت ابر بماند
نمی خواهم بدانم ،
شب مهتاب ،
بی من چه می کنی . . .

 

سری جدید اس ام اس خیانت

 

20 می دهم شاید هم 21
خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر می خواهد
نمی دانستم اینقدر هنرمندی

 

 

تبلیغات