تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

مجموعه جملات بسیار جالب و خواندنی برای امید بیشتر در زندگی

به قلبت رجوع کن اگر حالت خوبست

به باورهایت ایمان بیاور  اگر حالت خوب نیست

همچون خانه کلنگی بکوب از اول بساز

برای تغییر دیر نیست

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

جملات زیبا و خواندنی

آدمهای زیادی هستند… 

که منتظر خوشبختی هستند، 

اما غافل از اینکه،

قانون طبیعت برعکس است…

این خوشبختی است که منتظر ماست، 

زیرا خود ما خالق آن هستيم

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

جملات زیبا

وجود پدر ۴۰ برابر امن تر از خانه‌ایست که درش۴۰ تا قفل دارد

وجود مادر ۴۰ برابر راحت تراز هتلیست که ۴۰ پرسنل دارد

پدر یعنی امنیت

مادر یعنی آرامش

خدایا این امنیت و آرامش رو برای همه نگهدار

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

جملات زیبا و الهام بخش

یادم باشد راز پرواز را

توی بال‌هات بنویسم

پَر ات بدهم در آبی آسمان

تا ته سرخی شفق منتظرت بمانم

بی ترس فردا..

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

فراموش نکنیم:

از دشمنی تا دوستی

یک لبخند..

از جدائی تا پیوند

یک قدم..

از توقف تا پیشرفت

یک حرکت..

از کینه تا بخشش

یک گذشت..

و از نفرت تا علاقه

یک محبت است..

مواظب این یکها باشید

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

اینکه یه آدمایی بعد از اینکه کلی بهشون بدی میکنید باز دوستتون دارن ،

دلیل نمیشه بهتون محتاج باشن …

اونا فقط حسشون

به شما اونقدر قویه که ترجیح میدن حافظشون ضعیف باشه …

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

مشکلات، غالبا از دور بزرگ و ترسناک به نظر می‌رسند… 

اما نزدیک که می‌شوند،

می‌بینیم کوچک و آسان بودند و نگرانی‌مان بیهوده بود…

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

از یک شمع

هزاران شمع میتوانند

روشنایی بگیرند بدون اینکه

زندگی آن شمع کوتاه شود!

شادی با قسمت کردن

هرگز کم نمیشود…

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

هیچوقت…

 داشته هایت را 

به نداشته هایت نفروش !!!

شاید وقتی 

به نداشته هایت رسیدی…

حسرت داشته هایی رابکشی !!!

“که ارزان فروختی”

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

نگرانی 

هرگز از غصه فردا کم نمیکنه 

بلکه فقط شادی امروز رو از 

بین میبره پس یاد بگیر 

در حال زندگی کن تا فردا خدا بزرگه

امروز شاد باش

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

خود را درگیر طوفان هایی که

دیگران برایتان می سازند نکنید

شما آنقدر وقت ندارید که

به هر کسی بهتان سنگ پرتاب میکند

واکنش نشان دهید…

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

زندگی

مانند قطارِ شهرِ بازی ست،

پُر از پستی و بلندی های فراوان… 

اين تو هستی كه 

انتخاب میکنی بترسی 

و با نگرانی فرياد بزنی 

و يا اينكه بخندی 

و از آن لذت ببری ..

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

هوای یکدیگر را داشته باشید

دل نشکنید

قضاوت نکنید

هنجارهای زندگی کسی رامسخره نکنید 

به غم کسی نخندید

براحتی ازیکدیگر گذرنکنید

آدم ها! دنیا دو روز است

هوای دلتان را داشته باشید.

سری جدید جملات زیبا و خواندنی

مهم نیست که

چقدر تحصیل کرده‌ ای

چقدر با استعدادی

چقدر ثروتمندی…

نحوه رفتارت با دیگران

خود همه چیز را راجع به تو می‌گوید..

تبلیغات