تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

مجموعه : کاریکاتور
سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

مجموعه جدید و دیدنی از کاریکاتورهای مفهومی و بامعنی

 

مجموعه کاریکاتورهای زیبا که برای فهمیدن و درک کردن آنها کمی اندیشیدن کافی است.

سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

کاریکاتور گرانی و کاهش قدرت خرید!!!

 

سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

کاریکاتور آخرین قطره‌ها!!!

 

سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

کاریکاتور سرباز فراری!

 

سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

کاریکاتور شیشلیک نجومی!!

 

سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

کاریکاتور بفرما سرطان!

 

سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

کاریکاتور زمین پاکم آرزوست

 

سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

کاریکاتور بانک‌ها دلال استخدام کردند

 

سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

کاریکاتور کفشدوزک ها برای با مبارزه با مگس های سفید تهران استخدام شدند

 

سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

کاریکاتور دزدها اول شدند!

 

سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

کاریکاتور در مرگ و میر جاده‌ای رکورد زدیم!

 

سری جدید کاریکاتور معنادار و بامفهوم

کاریکاتور عمه شادونه و سلطان شیشه!

 

تبلیغات