تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

سلفی دیدنی اصغر فرهادی و همسرش

سلفی دیدنی اصغر فرهادی و همسرش

وقتی آقای کارگردان دوست داشتنی با همسرش سلفی می گیرد

 

اصغر فرهادی کارگران مشهور و پرآوازه ایرانی این سلفی جالب را با همسرش در آنتالیا گرفته است.

 

چند روز پیش جشنواره فیلم آنتالیا در ترکیه برگزار شد و اصغر فرهادی به همراه همسرش در این جشنواره حاضر شدند.

 

صفحه طرفداران اصغر فرهادی عکس سلفی اصغر فرهادی و همسرش پریسا بخت آور را در حاشیه این جشنواره منتشر کرده است.

سلفی دیدنی اصغر فرهادی و همسرش

سلفی اصغر فرهادی و همسرش

سلفی دیدنی اصغر فرهادی و همسرش

عکس اصغر فرهادی 

سلفی دیدنی اصغر فرهادی و همسرش

اصغر فرهادی و همسرش پریسا بخت آور

سلفی دیدنی اصغر فرهادی و همسرش

سلفی اصغر فرهادی و همسرش پریسا بخت آور

سلفی دیدنی اصغر فرهادی و همسرش

عکس اصغر فرهادی و همسرش پریسا بخت آور

سلفی دیدنی اصغر فرهادی و همسرش

 

تبلیغات