تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

مجموعه : جامعه و سیاست
شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

تصاویر بسیار جالب و دیدنی از شادی مردم لبنان پس از یک پیروزی

 

ژنرال «میشل عون» رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح در پارلمان لبنان و نامزد مورد حمایت حزب الله، روز دوشنبه با اکثریت آرای نمایندگان مردم لبنان در پارلمان این کشور به عنوان سیزدهمین رئیس جمهوری لبنان انتخاب شد.

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

عکس شادی لبنانی ها

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی مردم لبنان

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

عکس جالب از لبنان

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی مردم لبنان

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

عکس دیدنی

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

عکس جالب از مردم لبنان

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی عجیب مردم لبنان

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

شادی لبنانی‌ها پس از پیروزی میشل عون

 

تبلیغات