تبلیغات

تبلیغات

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

در شهرهای کشور پاکستان وقتی گرما بیش از حد زیاد می شود تنها چیزی که به فکر مردم می رسد شنا کردن است. شنا تنها راه مردم برخی از شهرهایی پاکستان برای فرار از گرمای شدید این کشور است.

 

مردم پاکستان به دلیل گرمای شدید و کمبود برق در مناطق مختلف این کشور بسوی رودخانه‌ها و استخرها روی آورده‌اند.

در ادامه تصاویری از شنای مردم پاکستان در مناطق مختلف این کشور را مشاهده کنید:

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

شنا

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

مردم پاکستان

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

شنای مردم پاکستان

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

شنا در گرما

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

عکس های گرما

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما

شنا، تنها راه مردم پاکستان برای فرار از گرما (عکس)

 

منبع : تسنیم

 

تبلیغات