تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

ظاهر نیکی کریمی در صبح سرد تهران

ظاهر نیکی کریمی در صبح سرد تهران

نیکی کریمی و تیپ متفاوت در سرمای هوای تهران

 

بازیگر مشهور کشور حسابی در هوای سرد تهران خود را پوشانده و این عکس جالب را از خود گرفت.

 

در شبی که دمای تهران به منفی 8 درجه رسید, نیکی کریمی عکسی از خودش را منتشر کرد.

این بازیگر 45 ساله که بخاطر شدت سرمای هوا, حسابی خود را پوشانده بود, عکس سلفی از خود گرفت و منتشر کرد.

 

نیکی کریمی نوشت:

به سمت كار در صبح پاييزی زمستانی تهران

ظاهر نیکی کریمی در صبح سرد تهران

چهره نیکی کریمی در هوای سرد تهران

ظاهر نیکی کریمی در صبح سرد تهران

عکس نیکی کریمی

ظاهر نیکی کریمی در صبح سرد تهران

پوشش متفاوت نیکی کریمی

ظاهر نیکی کریمی در صبح سرد تهران

 

تبلیغات