تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عصبانیت امیرمهدی ژوله از فحاشی به دختر 16 ماهه اش

عصبانیت امیرمهدی ژوله از فحاشی به دختر 16 ماهه اش

فحاشی کاربران اینترنتی در صفحه دختر امیر مهدی ژوله و واکنش تند وی

 

امیرمهدی ژوله با انتشار عکسی از دخترش و متنی تند به انتقاد از فحاشی ها در شبکه های اجتماعی پرداخت.

 

گویا عده ای در صفحه گندم دختر 16 ماهه امیرمهدی ژوله اقدام به فحاشی کرده اند که این امر با واکنش این نویسنده کشورمان همراه شد.

 

امیرمهدی ژوله نوشت:

ما در كنار حيواناتی زندگی ميكنيم كه زير عكس های دختر شانزده ماهه فحاشی ميكنند.

همه عكس های صفحه ش رو پاك كردم

عصبانیت امیرمهدی ژوله از فحاشی به دختر 16 ماهه اش

دختر امیرمهدی ژوله

عصبانیت امیرمهدی ژوله از فحاشی به دختر 16 ماهه اش

دختر بامزه امیرمهدی ژوله

عصبانیت امیرمهدی ژوله از فحاشی به دختر 16 ماهه اش

 

تبلیغات