تبلیغات

تبلیغات

عکس جالب از یکتا ناصر و خواهرش که همزمان باردار هستند

عکس جالب از یکتا ناصر و خواهرش که همزمان باردار هستند

یکتا ناصر و خواهرش عکسی جالب از بارداری همزمان خود گرفته اند

 

یکتا ناصر بازیگر مشهور کشورمان اکنون باردار است و به خاطر این موضوع حسابی وزن زیاد کرده است.

 

گویا خواهر یکتا ناصر نیز باردار می باشد!

نیکتا ناصر خواهر یکتا ناصر با انتشار عکس جدیدی از خودش و خواهرش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.

نیکتا ناصر نوشت:

چهار نفری در اولین برف

عکس جالب از یکتا ناصر و خواهرش که همزمان باردار هستند

یکتا ناصر در دوران بارداری

عکس جالب از یکتا ناصر و خواهرش که همزمان باردار هستند

چهره جذاب یکتا ناصر

عکس جالب از یکتا ناصر و خواهرش که همزمان باردار هستند

یکتا ناصر در دوران بارداری

عکس جالب از یکتا ناصر و خواهرش که همزمان باردار هستند

عکس یکتا ناصر

عکس جالب از یکتا ناصر و خواهرش که همزمان باردار هستند

 

تبلیغات