تبلیغات

تبلیغات

عکس جالب صابر ابر و فاطمه معتمدآریا در حال کله پاچه خوردن

عکس جالب صابر ابر و فاطمه معتمدآریا در حال کله پاچه خوردن

صرف غذای متفاوت 2 بازیگر مشهور سینمای ایران

 

صابر ابر و فاطمه معتمدآریا 2 بازیگر مشهور و محبوب سینمای ایران هستند که سابقه همکاری با یکدیگر را دارند.

 

صابر ابر بازیگر کشورمان با انتشار متنی از ارادتش به فاطمه معتمدآریا نوشت.

این دو بازیگر کشورمان همچنین به یک کله پزی رفته بوده و عکسی به یادگار گرفتند!

صابر ابر نوشت:

جای شما رو چشمامه خانم، جای شما تو دلمه، …

آخ كه چقدر زندگی كردنو ازتون یاد گرفتم، به یه چیزایی گوش نكردن و فكر نكردن و به اینكه رفیقام كم باشن و اونایی باشن كه باید باشن

به اینكه هر روز بیشتر عاشق ِ مردمم باشم و خانوادم…

خوش بحالمون كه وقتی رو پاییم كه وقتِ شماست، این نعمته كه من خاطره هام رو با شما تعریف كنم، تا خاطره هایی از شما می شنیدم

به خدا كه حسرت ندیدن یه آدمایی تو تاریخ، یه آدمایی كه با بودنشون و نفسشون حال ِ خیلی ها رو خوب كردن.

خلاصه كه روی ماهتون رو قربون

پ ن : گشنمون شد، رفتیم سر ِ وصال سیراب شیردون بزنیم( آلونك) بسته بود ، دو تا لیمو گرفتیم ، رفتیم اینجا, درجه یك بود

عکس جالب صابر ابر و فاطمه معتمدآریا در حال کله پاچه خوردن

صابر ابر و فاطمه معتمدآریا در حال کله پاچه خوردن

عکس جالب صابر ابر و فاطمه معتمدآریا در حال کله پاچه خوردن

عکس جالب صابر ابر

عکس جالب صابر ابر و فاطمه معتمدآریا در حال کله پاچه خوردن

صابر ابر

عکس جالب صابر ابر و فاطمه معتمدآریا در حال کله پاچه خوردن

فاطمه معتمدآریا

عکس جالب صابر ابر و فاطمه معتمدآریا در حال کله پاچه خوردن

عکس های فاطمه معتمدآریا 

عکس جالب صابر ابر و فاطمه معتمدآریا در حال کله پاچه خوردن

 

تبلیغات