تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس سلفی با بیمار در اتاق عمل (کارتون)

مجموعه : کاریکاتور
عکس سلفی با بیمار در اتاق عمل (کارتون)

کاریکاتور زیبا و مفهومی در مورد سلفی گرفتن با بیمار در اتاق عمل 

 

در حاشیه سلفی گرفتن با هنرمندان تحت هر شرایطی، محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را در روزنامه وصف صبا منتشر کرد.

عکس سلفی با بیمار در اتاق عمل (کارتون)

سلفی در اتاق عمل

عکس سلفی با بیمار در اتاق عمل (کارتون)

سلفی گرفتن با بیمار

عکس سلفی با بیمار در اتاق عمل (کارتون)

سلفی مرگ

عکس سلفی با بیمار در اتاق عمل (کارتون)

کاریکاتورهای معنادار سلفی

عکس سلفی با بیمار در اتاق عمل (کارتون)

 

تبلیغات