تبلیغات

تبلیغات

عکس های بامزه از خرگوش هایی به شکل گوسفند

عکس های بامزه از خرگوش هایی به شکل گوسفند

تصاویر بسیار جالب و دیدنی از خرگوش های پشمالو به شکل گوسفند

 

خرگوش ها در حالت عادی از حیوانات دوست داشتنی و بامزه به حساب می آیند.

 

در نیمه های قرن هجدهم و دوران پادشاهی فرانسه به عنوان حیوان خانگی از آنها نگهداری می شد. امروزه خرگوش آنگورا برای استفاده از موی آنها همچون دام پرورش داده می شوند.

 

خرگوش های آنگورا، یکی از زیباترین خرگوش های دنیا هستند. آنها موهای بلند و بسیار نرمی دارند.

 

بنا بر این گزارش، در نیمه های قرن هجدهم و دوران پادشاهی فرانسه به عنوان حیوان خانگی از آنها نگهداری می شد. امروزه خرگوش آنگورا برای استفاده از موی آنها همچون دام پرورش داده می شوند.

 

یونجه از مواد اصلی رژیم غذایی این خرگوش هاست تا از بروز توده مو در دستگاه گوارشی آنها جلوگیری شود. خرگوش های آنگورا اغلب با سگ ها اشتباه گرفته می شوند. گربه آنگورا و بز آنگورا نیز پوشش مویی همانند خرگوش آنگورا دارند.

عکس های بامزه از خرگوش هایی به شکل گوسفند

خرگوش

عکس های بامزه از خرگوش هایی به شکل گوسفند

خرگوش بامزه

عکس های بامزه از خرگوش هایی به شکل گوسفند

خرگوش پشمالو

عکس های بامزه از خرگوش هایی به شکل گوسفند

خرگوس گوسفندی

عکس های بامزه از خرگوش هایی به شکل گوسفند

خرگوش کوچک

عکس های بامزه از خرگوش هایی به شکل گوسفند

خرگوش زیبا

عکس های بامزه از خرگوش هایی به شکل گوسفند

خرگوش پشمالو

عکس های بامزه از خرگوش هایی به شکل گوسفند

عکس خرگوش

عکس های بامزه از خرگوش هایی به شکل گوسفند

خرگوش زیبا

 

تبلیغات